Creure

“Els qui pertanyen a Crist per la fe i el Baptisme han de confessar la fe baptismal davant els homes”(cf Mt 10,32; Rm 10,9).

Catecumenat

Camí per joves i adults que volen rebre el Baptisme. Acompanyament personalitzat.

Vida creixent

Reunions mensuals per establir contacte amb els altres, ajudant-se mútuament en grup per tal de créixer en la personalitat i avançar, junts, en el testimoniatge, l’acolliment el servei en l’entorn de la Societat d’avui dia. Treballem diversos temes referents a l’amistat, l’espiritualidad i l’apostolat, i compartim la vida.  

Alpha

¿Qué es Alpha? Alpha consiste en una serie de sesiones que exploran los fundamentos de la fe cristiana. Con una duración –generalmente- de once semanas, cada sesión explora una pregunta diferente sobre la fe y los temas están diseñados para provocar debate en grupos pequeños. Es completamente gratis, se hace en todo el mundo y… Sigue leyendo Alpha