Vida creixent

Reunions mensuals ( 3a. setmana: dilluns i dijous 16.30-18h., i divendres 11.30-13h.) per establir contacte amb els altres, ajudant-se mútuament en grup per tal de créixer en la personalitat i avançar, junts, en el testimoniatge, l’acolliment el servei en l’entorn de la Societat d’avui dia. Treballem diversos temes referents a l’amistat, l’espiritualitat i l’apostolat, i compartim la vida.