L’ART DE L’ESCOLTA

Un dels elements claus per entendre el sentit del Sínode al qual ens convoca el Papa Francesc és la necessitat de l’escolta. Escoltem? Antigament aquell que sabia escoltar als savis es convertia en algú que aprenia a conduir-se a si mateix i a conduir als altres. És veritat que a vegades hem de sentir coses que no ens agraden, o sabem de notícies que no són del nostre gust, o veiem situacions que ens fan mal. I potser la temptació que tots tenim és la de tancar-nos en el nostre racó, seguir les nostres creences i refugiar-nos en les pròpies conviccions. No vol dir que sovint hi ha una certa ascètica que ens aconsella no sentir determinades coses que fereixen i ens podrien fer mal.

Però no perdem el sentit de l’escolta. Qui és Jesucrist sinó el qui escolta constantment la veu del Pare? Qui és Jesucrist sinó el qui es fa l’escoltador de les persones, especialment d’aquelles que pateixen el mals del món? Així com en l’ús de la paraula pot haver-hi un cert orgull, quan sembla que ens creiem que tenim tota la veritat, en canvi, en el cas de l’escolta, més aviat el que brilla és la humilitat de rebre les paraules de l’altre que sé que em poden enriquir. La paraula més rica, que també s’ha de saber modular, és aquella que brolla del silenci de l’escolta: l’escolta de Déu, dels altres i també del món (en les seves situacions dramàtiques). ¡Com educa l’escolta!

Tinc un record de la meva vida de capellà. Em va venir a veure una persona per demanar realitzar a la parròquia un curs d’oració –aprendre a pregar-. Recordo que es va explicar i vam entrar en conversa. Era belga i estava a punt de casar-se. Quan vaig prendre la paraula, recordo que vaig tenir una sensació no habitual: era algú que t’escoltava amb atenció, amb finor, amb respecte. Em va fer pensar. I vaig pensar que aquella capacitat d’escolta li venia de l’art de l’oració. Aquesta persona quan pregava s’obria al Senyor, a la Paraula divina i als problemes dels altres. La pregària és l’experiència més forta per aprendre a escoltar. Mn. Ignasi, el vostre rector

Mn. Ignasi, el vostre Rector