Pregar

“La darrera part del Catecisme tracta del sentit i de la importància de la pregària en la vida dels creients. S’acaba amb un breu comentari de les set peticions de la pregària del Senyor. Aquí trobem, en efecte, la suma dels béns que hem d’esperar i que el nostre Pare del cel ens vol concedir.” (CEC n.17)

Rosari

* Cada dia a les 19h.

Res del Viacrucis

* Tots els divendres de Quaresma, a continuació de la Missa del vespre.

Cos de portants del Sant Crist

* Promouen la devoció al Sant Crist * Participen al Viacrucis els divendres de quaresma * Participen al viacrucis el Divendres Sant