Cos de portants del Sant Crist

* Promouen la devoció al Sant Crist

* Participen al Viacrucis els divendres de quaresma

* Participen al viacrucis el Divendres Sant