Celebrar

La segona part del Catecisme exposa com la Salvació de Déu, realitzada una vegada per sempre, per obra de Jesucrist i de l’Esperit Sant, es fa present en les accions sagrades de la litúrgia de l’Església, en els set sagraments. (CEC n.15)

Baptisme

Por el Bautismo somos liberados del pecado y renacemos como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia.

Confirmació

Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el conjunto de los «sacramentos de la iniciación cristiana». El efecto del sacramento de la Confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo.

Matrimoni

*Informació: Primer divendres de mes, a les 21h. * Preparació: CPM . * Celebració: dissabtes.

Eucaristia

Per a adults i joves  Per a infants entre 7 i 9 anys 

Reconciliació

Diària: de 7 a 12h. i de 17 a 21h, i també sempre que es demani. Celebració comunitària a l’Advent i la Quaresma.

Unció dels malalts

Celebració: *Comunitària, el dia del malat. *A domicili sempre que es demani. L’Església resta oberta cada dia de 7 a 13’30h. i de 16 a 21h.