Unció dels malalts

Celebració:

*Comunitària, el dia del malat.

*A domicili sempre que es demani.

L’Església resta oberta cada dia de 7 a 13’30h. i de 16 a 21h.