Catecumenat

Camí per joves i adults que volen rebre el Baptisme. Acompanyament personalitzat.

Què és el catecumenat?  Respon al manament de Jesús de batejar en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.  És el servei de l’Església per acollir i acompanyar tothom qui cerca el sentit de la vida,  qui demana descobrir Jesucrist.