Catecumenat

Què és el catecumenat?  Respon al manament de Jesús de batejar en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.  És el servei de l’Església per acollir i acompanyar tothom qui cerca el sentit de la vida,  qui demana descobrir Jesucrist.

A l’Arquebisbat de Barcelona, el novembre del 2003 fou creat el Servei Diocesà per al Catecumenat con a organisme depenent del bisbe per tal d’acollir, acompanyar el procés d’adults i infants a partir de set anys que volen rebre el Baptisme. Treballa conjuntament amb les parròquies i rectors oferint espais i celebracions als catecúmens per tal que puguin preparar-se adequadament a rebre els sagraments de la iniciació cristiana, Baptisme, Confirmació i Eucaristia.

Per a més informació poden visitar la web del Servei diocesà per al Catumenat: https://esglesia.barcelona/delegacions/delegacio-diocesana-per-el-catecumenat/

Us hi esperem!