Calendario de Marzo

Diumenge 18.00  Sent la Creu.(Adoració, testimonis i Eucaristia a la Sagrada Familia).
2 Lunes 09.30  Encuentro formativo de Cáritas (Em dónes la mà).
7 Sábado 10.00-12.00 Recés Arxiprestal. Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. 
09.00-14.00 Congrés de Laics. Seminari Conciliar.
15 Domingo 19.00 Grupo de Reflexión Bíblica.
16 Dilluns 16.30 Grup de Vida Creixent.
19 Dijous SOLEMNITAT DE SANT JOSEP.
20 Viernes13.00 Grupo de Vida Creixent.
25 Miércoles SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
26 Dijous21.00 Reunió del Consell Parroquial.