Grup sant Josep

Voluntaris que s’ocupen del manteniment de les instal·lacions de la Parròquia.