Calendari de Març 2018

Dia 1  Adoració Eucarística, 20 a 23h.

Dia 2  Informació sobre ACAT, locals parroquials (Façana) 18h.
+ Missa en memòria de Mn. Miquel Bada i Elias, amb motiu del segon  aniversari del seu traspàs. 19’30h
+ Res del Viacrucis, 20’15h.
+CPM informació curs prematrimonial per nuvis, 21h.

Dia 3  Recés arxiprestal, parròquia Sant Esteve.

Dia 4  DIUMENGE III DE QUARESMA
Cada mes un dia ajudo a millorar la meva parròquia

Dia 9  Res del Viacrucis, 20’15h.

Dia 11  DIUMENGE IV DE QUARESMA

Dia 12  Vida Creixent. Grup Santa Bernadeta

Dia 13  IV Aniversari de l’elecció del Papa Francesc
+Vida Creixent. Grup Santuari, 16’30h

Dia 14  Reflexió bíblica, 20h.

Dia 15  Vida Creixent. Grup Santa Marta, 16’30h
+ Consell Pastoral Parroquial, 21h.

Dia 16 Vida Creixent. Grup San José i San Ramón, 11’45h.
+ Viacrucis, 20’15h.

Dia 17-18 +Exposició de treballs del Taller Santa Eulàlia. Sala Santa Eulàlia (1er.pis)

Dia 18  DIUMENGE V DE QUARESMA
+Unció de catecúmens infants. 13h.
+ Lectura i comentari dels Fets dels Apòstols, 19h.

Dia 19 SANT JOSEP, espòs de la Verge Maria. Misses: 8, 11 i 19’30h
+Vida Creixent. Grup Residència, 17h
+ Equip Càritas parroquial, 17’30h.

Dia 23  Rés del Viacrucis, 2015h.

Dia 24  Catequesi sobre el sagrament del Baptisme per pares i padrins d’infants a batejar, 17h.

SETMANA  SANTA

Dia 25 DIUMENGE DE LA PASSIÓ DEL SENYOR (RAMS)
+Horari de misses 8’30 cast., 10 cat., 11’30 cast. 13 cat., 19’30 cat.
12’30, Benedicció de Rams

Dia  28   Dimecres Sant
+ Celebració comunitària del sagrament de la reconciliació 20’15h.

Dia  29    DIJOUS SANT:
CELEBRACIÓ DE LA CENA DEL SENYOR, 19’30h.
+ Vetlla de pregària i adoració, 22’30h.

Dia 30  DIVENDRES SANT:
+Res de l’ofici de lectures, 9’30h.
+CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ I MORT DEL SENYOR, 12h.
+ Viacrucis 18h.

 Dia 31     DISSABTE SANT:
+ Res de l’Ofici de Lectures, 9’30h.
VETLLA PASQUAL. 21h

1 d’abril   DIUMENGE DE PASQUA
+ Misses: 8’30 cast., 10 cat., 11’30 cast., 13 cat., i 19’30 cat.,
Bona  Pasqua!!